Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów zajmuje się kształceniem profesjonalnej kadry (w szczególności mediatorów i negocjatorów) poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, które kończą się uzyskaniem certyfikatu mediatora.

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów prowadzi również szkolenia dla pracowników oświaty np.:  „Mediacje rówieśnicze”,


Prowadzimy także szkolenia dla już aktywnych mediatorów sądowych i pozasądowych

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: szkoleniaksm@tlen.pl

Karta zgłoszenia jest do pobrania tutaj: Karta zgłoszenia 

Pytania kierować do prezesa KSM Izabeli Zajączkowskiej – tel. 693 261 062

Szkolenia certyfikowane

Szkolenia certyfikowane adresujemy do pracowników instytucji i organizacji oraz zainteresowanych osób zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów, w szczególności psychologów, prawników, pedagogów i socjologów.

Zajęcia są prowadzone w małych grupach, w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu  ćwiczeń, gier interakcyjnych, dyskusji. Prowadzą je doświadczeni trenerzy – mediatorów. Uczestnicy pracują na rzeczywistych przypadkach i kazusach.

Kurs „Szkoła Mediacji KSM” wraz z warsztatami „Konstruowanie Ugód –  stanowią podstawę do wykonywania zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Podstawa prawna

Program szkolenia „Szkoła Mediacji KSM” zgodny jest ze standardami szkolenia mediatorów wyznaczonymi przez Ministra Sprawiedliwości, zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.

Tytuł szkolenia

Termin

Miejsce

Koszt

Uwagi/ liczba miejsc

Szkoła Mediacji KSM

7 – 9.01.2021r. oraz
15 -17.
01.2021r.

Poznań

1700 zł

 Tylko  6 osób

Szkoła Mediacji KSM

12-14.02.2021r. oraz
19-21.
02.2021r.

Poznań

1700 zł

Tylko  6 osób

Konstruowanie Ugód

6.02.2021r.

Poznań

650 zł

Tylko  7 osób

Konstruowanie Ugód

27.02.2021r.

Poznań

650 zł

Tylko   7 osób

Mediacje rówieśnicze i szkolne

Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, opiekunów SU

Mediacje rówieśnicze

5-6-7.
03.2021r.

Online

150 zł

Bez ograniczeń

Mediacje rówieśnicze

12-13-14.
03.2021r.

Online

150 zł

Bez ograniczeń

Szkolenie dla opiekunów Samorządów Uczniowskich- „Mediacja w szkole”

 

 

 

 

 

Szkolenie dla pedagogów szkolnych „Mediacja -jedno z zadań pedagoga”

 

 

 

 

Mediacje rówieśnicze i szkolne

Tytuł szkolenia

Termin

Miejsce

Koszt

Uwagi/ liczba miejsc

„Mediacje online”

20.02.2021r.

Online

60 zł

Bez ograniczeń

„Mediacje online”

06.02.2021r.

Online

60 zł

Bez ograniczeń

Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy mediatora

27.03.2021r.

Poznań

600 zł

 6 osób

Mediacje rodzinne i ich specyfika

 

Poznań

 

 

Mediacje gospodarcze

 

 

 

 

Czy na pewno „trudny klient”- interwencje mediacyjne

 

 

 

 

Modele mediacji, a praca mediatora

 

 

 

 

Przewiń do góry