Jak zostać mediatorem

Wymogi stawiane mediatorom w Polsce nie są wygórowane. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Środowisko mediatorów jest bardzo zróżnicowane, a  mediacjami interesują się ludzie wielu zawodów. W szczególności prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, policjanci,  inni.  Zainteresowanie to wynika stąd, że mamy różne rodzaje mediacji: cywilne, rodzinne, gospodarcze, karne, nieletnich, administracyjne, pracownicze, szkolne, rówieśnicze itp.

Aby zostać mediatorem należy ukończyć szklenia do tego przygotowujące. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów zajmuje się m.in.  prowadzeniem kursów przygotowujących do tego zawodu. Noszą one nazwę „Szkoła Mediacji KSM”. Ukończenie 60 godzinnego kursu kończy się Certyfikatem, nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora. KSM prowadzi także szkolenie specjalistyczne np. konstruowanie ugód, mediacje rówieśnicze , które można znaleźć w zakładce Szkolenia.

Nasi mediatorzy są dobrze przygotowani do zawodu, ponieważ uczestniczą w superwizjach i szkoleniach, które KSM organizuje dla swoich członków.

Krajowe stowarzyszenie Mediatorów  jest organizacją pozarządową, która prowadzi listy mediatorów KSM . Listy te wraz z rekomendacjami przekazywane są co roku  prezesom sądów okręgowych.

Każdy kto jest zainteresowany wyborem mediatora, może skorzystać z list umieszczonych w sądach lub odnaleźć mediatora w zakładce Znajdź Mediatora.

Przewiń do góry